Over ons | Meer Democratie
Over ons

Over ons

Meer Democratie is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Wij zetten ons in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

Democratie is een bestuursvorm waarin de burgers zichzelf besturen. Dat is nu in Nederland veel te weinig het geval. Er wordt meestal over de hoofden van burgers beslist. Een kleine partijpolitieke elite maakt de dienst uit, met alle bijverschijnselen die daarbij horen. Met uw hulp willen wij dat veranderen. Doe met ons mee.

Onze doelen

Meer Democratie voert acties voor o.a.:

 • invoering van bindende correctieve referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland, zodat burgers het laatste woord kunnen hebben
 • invoering van de gekozen burgemeester, Commissaris der Koningin en premier
 • openstelling van alle functies in het openbaar bestuur voor niet-partijleden (momenteel gaat het grootste deel van de banen naar partijleden en dit is in strijd met art. 3 van de Grondwet)
 • burgervriendelijke spelregels voor petities en burgerinitiatieven
 • invoering van een eerlijker kiesstelsel, zodat volksvertegenwoordigers daadwerkelijk weer een eigen achterban van burgers vertegenwoordigen in plaats van partijen c.q. hun handjevol leiders.
 • meer ruimte en rechten voor burgers om ideële initiatieven te nemen in de publieke sfeer
 • meer informatierechten voor burgers
 • verregaande hervorming van de Europese Unie

We kiezen hierbij steeds voor één of enkele speerpunten, al naar gelang wij mogelijkheden en openingen zien. Nu en in de komende tijd hebben we drie speerpunten:

 • de nationale campagne Red het Referendum, die als doel heeft het behouden van onze nationale referendumwet
 • het Amsterdamse volksinitiatief Wij willen onze burgemeester kiezen, voor een verkiezing van de nieuwe burgemeester van Amsterdam
 • het nationale burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek, een burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat alle gekwalificeerde Nederlanders voor publieke functies in aanmerking kunnen komen, niet alleen leden van de gevestigde politieke partijen

Lees meer op onze pagina Campagnes.

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers van Meer Democratie zijn Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer, Eisse Kalk, Erik Bout, en Matthijs Pontier. Zij vormen het kernteam. Daarnaast is een groeiend aantal van ca. 40 vrijwilligers actief bij Meer Democratie.

ANBI-status

Meer Democratie heeft de ANBI-status waardoor ui giften aan Meer Democratie kunt aftrekken van de inkomstenbelasting (klik hier voor ANBI-informatie).