Het dagelijks team van Meer Democratie | Meer Democratie

Het dagelijks team van Meer Democratie

Hierboven van links naar rechts de initiatiefnemers van Meer Democratie: Niesco Dubbelboer, Eisse Kalk, Arjen Nijeboer, Erik Bout en Matthijs Pontier. Samen met Hans Idink en Thijs Vos vormen zij het dagelijks team. Daarnaast is een groeiend aantal van ca. 40 vrijwilligers actief bij Meer Democratie.

Niesco Dubbelboer 

Niesco is onze woordvoerder, dagelijkse chef en campagneleider. Niesco werkt sinds de jaren '80 voor democratische vernieuwing in allerlei rollen, bij de gemeente Amsterdam, in de lokale politiek en bij Stichting Agora Europa. Democratische vernieuwing was ook zijn vurige passie en mandaat in zijn tijd als Kamerlid (PvdA). Daar is het referendum over de Europese Grondwet (2005), het nationale burgerinitiatief (2006) en de huidige referendumwet (2015) uit voortgekomen. Niesco heeft veel ervaring met campagnes en de Haagse kaasstolp en is een onvermoeibare strijder voor meer democratie. 

Arjen Nijeboer

Dagelijks campagnemanager en co-woordvoerder voor Meer Democratie. Arjen is interviewpartner voor de media, schrijft teksten en is actief sociale media. Hij is bestuurslid van Democracy International, de partnerorganisatie van Meer Democratie en onderhoudt een wereldwijd netwerk. Tevens publiceert hij sinds 20 jaar over democratie, referenda, economie en sociale vraagstukken in de landelijke media, vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften. Met Jos Verhulst schreef hij "Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum" (Brussel: Democracy International 2007) dat in 10 talen verschenen is. 

Eisse Kalk

Eisse is onze chief. Hij houdt de grote lijnen in de gaten, ook qua meerjarenbegroting, en stelt lastige vragen. Eisse is sinds de jaren '70 actief in de bestuurlijke vernieuwing, altijd in een rol waarin hij direct met burgers werkte in burgerinitiatieven, interactieve beleidsvorming, open-planprocessen en bewonersgroepen. HIj heeft een schat aan bestuurlijke ervaring als 

Erik Bout

Erik is ons geweten. Hij kent verrassend veel mensen. 

Matthijs Pontier

Een kenner van de lokale politiek, actief in de Piratenpartij, gepromoveerd in de kunstmatige intelligentie.

Thijs Vos

Thijs doet onderzoekt, schrijft artikelen en webteksten, is erg actief op sociale media en is onze YouTube-editor. Hij studeert politicologie aan de Universiteit Leiden en werkt parttime voor Meer Democratie.

Hans Idink

Onze tecnische man van de website en de ICT. Actief geweest in diverse kleine partijen.