Dossiers over democratische thema's | Meer Democratie

Dossiers over democratische thema's

Je bent aanbeland bij de bibliotheek van Meer Democratie. Klik hieronder voor dossiers over democratische thema's.

Het referendum

Directe democratie in de vorm van bindende referenda en volksinitiatieven is de eerste prioriteit voor Meer Democratie. Op 1 juli 2015 is onze nieuwe nationale referendumwet ingegaan. Hierdoor kunnen 300.000 burgers nationale adviserende referenda aanvragen over pas aangenomen wetten en verdragen. Ook veel gemeenten hebben referendumverordeningen en/of hebben referenda gehouden. Hoe kunnen we het referendum in Nederland grondig verbeteren? Lees hier alles over referenda.

Het kiesstelsel

Het is goed dat Nederland een proportioneel kiesstelsel heeft. Hierdoor kunnen ook relatief kleine groepen in het parlement worden vertegenwoordigd. Maar dat betekent niet dat er niet heel veel te verbeteren valt. De partijleiders hebben een veel te grote macht over (het stemgedrag van) parlementsleden, die nog nauwelijks volgens hun eigen inzicht en geweten kunnen stemmen (99,998% van de stemmen in de Tweede Kamer wordt volgens de partijlijn uitgebracht. Lees in het Dossier Kiesstelsel over alternatieven.

Partijpolitieke benoemingen

Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden adviesraden (zoals de Raad van Staten of de Algemene Rekenkamer), bestuurders van publieke omroepen, en vele anderen. Meer Democratie is een nationaal burgerinitiatief begonnen tegen deze praktijk. Waarom deugt dit niet? En wat zijn de alternatieven? Lees hier verder.

TTIP en CETA

Meer Democratie gaat zich de komende periode intensief met TTIP  en CETA bezighouden. TTIP is een ‘vrijhandelsverdrag’ tussen Amerika en de EU waar de Europese Commissie nu, namens de lidstaten, onderhandelt met de Amerikaanse regering (al liggen de onderhandelingen al een tijdje in de ijskast). CETA is het Canadees-Europese broertje van TTIP. Zoals het er nu ligt, zijn TTIP en CETA een gevaar voor de democratie: bedrijven kunnen staten aanklagen en miljardenboetes eisen voor democratische beleidswijzigingen; Europa moet lagere Amerikaanse standaarden en kwaliteitseisen accepteren; ongekozen ambtenaren die zonder toestemming van parlementen de reikwijdte van TTIP en CETA kunnen vergroten; en meer. Lees hier alles over TTIP en CETA.

Het burgerinitiatief

Het formele nationale burgerinitiatief is in 2006 ingevoerd op initiatief van medewerkers van Meer Democratie. Met 40.000 handtekeningen kan je daarmee een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Lees hier welke nationale burgerinitiatieven de afgelopen tien jaar zijn ingediend, en hoe het instrument verbeterd kan worden. Ga naar het Dossier Burgerinitiatief.

Buurtrechten

Steeds meer burgers nemen in hun eigen buurt en wijk ideële initiatieven met een meerwaarde voor de samenleving. Ze runnen als vrijwilliger een buurtcentrum, nemen taken in de groenvoorziening over, beginnen een kinderboerderij, richten een lokale munteenheid op om lokale ruilhandel te bevorderen, starten een buurtzorgcoöperatie of beginnen een alternatieve energievoorziening. Om ervoor te zorgen dat dit soort burgerinitiatieven een eerlijke kans krijgen, willen wij zogenaamde 'buurtrechten' verankeren in de wetgeving. Meer over buurtrechten.

Video's

Klik hier voor video's over democratie: directe democratie in Zwitserland en Californië, de volksvergadering in Glarus, het in de wereld unieke Duitse kiesstelsel, de bloeiende praktijk van burgerinitiatieven in Nederland, grondige democratisering van de EU, enz.