Dossier TTIP | Meer Democratie

Dossier TTIP

Wat is TTIP?

TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP is een ‘vrijhandelsverdrag’ tussen Amerika en de EU waar de Europese Commissie nu, namens de lidstaten, onderhandelt met de Amerikaanse regering. Maar TTIP gaat veel verder dan een vrijhandelsverdrag: qua tarieven en barrières is er al grotendeels vrijhandel. Het gaat vooral om de bescherming van investeringen van grote concerns tegen nieuw democratisch beleid en het gelijktrekken van verschillen in wetgeving en standaarden tussen de VS en de EU. 

Nadelen: waarom bedreigt TTIP de democratie?

Dit zit hem in vier punten. Allereerst de zogeheten Investor-State Dispute Settlement (ISDS: (Grote) ondernemingen kunnen staten aanklagen voor geheime arbitragehoven als zij democratische besluiten nemen die in de ogen van de bedrijven nadelig voor hen uitpakken (het beruchte ISDS). Dit kost vaak miljarden. Europa moet vele Amerikaanse standaarden voor consumtenrechten en milieu accepteren. Dan voeren we Amerikaanse wetgeving in Europa in. Daarnaast zijn de onderhandelingen geheim; slechts enkele politici krijgen stukken te lezen en daarvoor moeten ze naar Brussel afreizen. En dan is er nog de regulatory cooperation.Lees verder

Voordelen: klopt het wat de voorstanders zeggen?

Politici beweren dat TTIP voor substantiële, zelfs grote economische groei en banencreatie kan zorgen. Maar de  rapporten van economische instituten waartoe de Europese Commissie en andere overheden zelf opdracht hebben gegeven, stellen dit helemaal niet. En daarnaast zijn er ook nog onafhankelijke onderzoeken die zelfs negatieve effecten van TTIP voorspellen. Politici herhalen groeicijfers die volgens hun eigen wetenschappelijke adviseurs tien keer te hoog zijn en sommige media nemen het zonder check over. Lees verder

Wat is CETA?

CETA is de Canadese versie van TTIP (een apart verdrag tussen Canada en de EU). CETA krijgt veel te weinig aandacht, in de media verschijnt er nauwelijks iets over.  Dit verdrag is al klaar maar kan op z’n vroegst eind 2016 definitief zijn goedgekeurd (en er dreigen vertragingen). CETA geldt als de blauwdruk voor TTIP en er staan in democratisch opzicht ronduit negatieve voorstellen in. Lees verder

Is in Nederland een referendum over TTIP mogelijk?

Ja. De sinds 1 juli 2015 geldende referendumwet – die er is gekomen mede op initiatief van de initiatiefnemers van Meer Democratie – maakt door burgers aangevraagde referenda mogelijk over internationale verdragen. Alle verdragen zijn referendabel, behalve diegene die ook gelden op de Antillen en dit is niet het geval bij TTIP en CETA . We moeten voor het referendum zelf handtekeningen ophalen. Lees verder of krijg een email als het zover is

Wie zijn tegen TTIP en CETA zoals het er nu ligt?

In Nederland: maatschappelijke organisaties zoals de vakbonden, consumentenorganisaties, milieuorganisaties en boerenorganisaties. Ook politieke partijen als (deel van) de PvdA, de SP, GroenLinks, Partij van de Dieren en 50PLUS. CDA en D66 zijn in feite voor, al murmelen ze nog wat over randvoorwaarden. De PVV is stil. De expliciete voorstander is (alleen) de VVD. D66 zou een swing kunnen maken de andere kant op. Dan is er een meerderheid tegen TTIP zoals het er nu ligt. Wij burgers moeten onze stem laten horen. Lees verder

Zijn jullie tegen vrijhandelsverdragen?

Nee, we zijn niet tegen vrijhandel en afbouw van importheffingen en –barrières. Internationale handel kan heel goed uitpakken. Maar als het CETA-verdrag niet wordt gewijzigd en TTIP lijkt op CETA, dan moeten ze verworpen worden. Wij vragen om transparantie, de hantering van normale democratische principes en directe goedkeuring door de bevolking via een (bindend) referendum.

Meld je aan

De internationale kritiek op TTIP groeit. Samen kunnen we TTIP stoppen. Meld je aan voor de email-updates en je blijft automatisch op de hoogte.