Campagnes | Meer Democratie
Campagnes

Campagnes

Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Maar nu en in de komende tijd concentreren we ons op drie campagnes:

Red het referendum

Het kabinet-Rutte III is van plan het nationale referendum af te schaffen. Een grof schandaal! De enige reden hiervoor lijkt de slechte bekomst te zijn die veel politici van het Oekraïne-referendum hadden. 

We hebben een petitie gelanceerd tegen de afschaffing van het referendum die al door bijna 35.000 Nederlanders is getekend. We lobbyen onder Tweede Kamerleden en senatoren om hen te laten inzien dat dit zo niet kan, alleen om rechtsstatelijke redenen al niet. We zijn veel in de media geweest en zoeken overal de publiciteit. We proberen met alle middelen om ervoor te zorgen dat er toch een referendum over de dreigende afschaffing van het referendum georganiseerd kan worden. En voor het geval dit allemaal niet helpt, bekijken we met advocaten de mogelijkheden voor een rechtszaak tegen de Staat.

Lees hier meer over de campagne "Red het referendum".

Stop TTIP en CETA

Meer Democratie is de initiatiefnemer van de petitie voor een referendum over TTIP en CETA, de twee "vrijhandelsverdragen" die een draconische aanval op de democratie vormen. Hierbij hebben zich een tiental organisaties aangesloten. Al meer dan 200.000 Nederlanders hebben getekend voor dit referendum.

Als TTIP en CETA van kracht worden, dan kunnen grote bedrijven overheden aanklagen voor speciale tribunalen als deze democratisch beleid aannemen dat de kansen van het bedrijf op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro’s. Europa moet dan de vaak slechtere Amerikaanse en Canadese standaarden op het vlak van arbeid, sociale bescherming, milieu, dierenwelzijn en consumentenbescherming accepteren. Dan voeren we hun wetgeving in Europa in zonder dat burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. De onderhandelingen zijn geheim. Daarom willen wij een referendum over TTIP en CETA. Vraag hier ook om en teken de petitie hier.

NB. De campagne voor een referendum over  TTIP en CETA is in december 2017 voorlopig stilgelegd, omdat eerst het gevecht voor het behoud van de nationale referendumwet gewonnen moet worden.

Stop de Vriendjespolitiek

Met het burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek willen wij dat publieke functies worden opengesteld voor iedereen, niet alleen leden van politieke partijen. Teken het burgerinitiatief hier.

Artikel 1 en 3 van de Nederlandse Grondwet stellen dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn en dat discriminatie wegens o.a. politieke gezindheid verboden is. Maar in de praktijk moet je lid zijn van een gevestigde politieke partij om burgemeester, Commissaris van de Koning, lid van één van de vele adviescolleges of zelfs een hoge ambtenaar op een ministerie te worden.

De politici hebben deze situatie gelegaliseerd door speciaal voor publieke benoemingen een uitzondering in de anti-discriminatiewetgeving (Algemene Wet Gelijke Behandeling) op te nemen. Daardoor kunnen zelfs rechters niet ingrijpen.

Dat is niet alleen onrechtvaardig, het is ook niet slim omdat de overheid zo geen gebruik gemaakt van de talenten van het overgrote deel van de bevolking (97,5 procent is geen partijlid!). Dat moet veranderen. Daarom start Meer Democratie een actie voor het schrappen van de uitzondering in de Wet Gelijke Behandeling. Deze campagne wordtt gesteund door Stichting Democratie en Media.

Mijn Buurt, Ons Recht

Steeds meer burgers nemen in hun eigen buurt en wijk initiatieven met een meerwaarde voor de samenleving. Ze runnen als vrijwilliger een buurtcentrum, nemen taken in de groenvoorziening over, of starten een buurtzorgcoöperatie. Soms hebben ze daarbij enige medewerking van de gemeente nodig. En daar loopt het vaak fout.

Daarom wil Meer Democratie, in navolging van Engeland, burgers een aantal wettelijke rechten (‘community rights’ of buurtrechten) in handen geven op medewerking van de gemeente. 

Eerdere successen

Meer Democratie ging begin 2015 van start, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. En dat niet zonder succes. Klik hier voor een overzicht.